Seminar Besimi: Rezultati i tretë i Themelit të Besimit: Marrëdhënia e dashurisë me të tjerët

From eagle-rock.org
Themeli i besimit është themeli për të trashëguar dashurinë e Zotit për njerëzit.
Jezusi dhe Gjon Pagëzori si fëmijë (nga Guido Cagnacci).
This is section 8 of the Seminar Faith. Comments or questions are appreciated. You can also write to John Eagles.
This is a translation into Albanian by Mario, from the English article Seminar Faith:Third result of the Foundation of Faith: Love relationship with others by John Eagles.

Dashuria për Zotin vjen para dashurisë për njeriun ... Dashuria për njeriun është pjesë e planit të Zotit ... Duke rivendosur besimin tonë, kthehemi në bashkim ... Me Zotin dhe njeriun në bashkimin e shenjtë ... Besimi dëshiron të shprehet. .. Kështu ne të gjithë bekohemi...

Rezultati i tretë i Themelit të Besimit: Marrëdhënia e dashurisë me të tjerët

Ndonjëherë mendohet se të krijosh një themel besimi duhet të përqendrohesh te Zoti, prandaj ka pak ose aspak lidhje me marrëdhëniet me njerëzit e tjerë. Mendohet se ndonjëherë mund të shpenzojmë kohë për Zotin, por ndonjëherë duhet të investojmë në marrëdhëniet tona horizontale. Dyshohet se njerëzit që janë çmendur për Zotin janë njerëz disi të çuditshëm dhe të izoluar, jo shumë socialë dhe jo shumë të aftë për të ndërtuar diçka në botë.

Asgjë nuk mund dhe duhet të jetë më pak e vërtetë.

Sepse, kur punojmë për të përmirësuar marrëdhënien tonë me Zotin, në një mënyrë të vërtetë, jo vetëm me një perëndi imagjinare, atëherë çfarë do të na frymëzojë Zoti të bëjmë? Kush ka dashurinë më të madhe për të gjithë njerëzit? A nuk është ai Zot? Pra, nëse i afrohemi Zotit, a nuk do të na jepte Zoti më shumë dëshirë për të dashur njerëzit e tjerë?

Themeli i besimit është gjithashtu themeli për të dashur njerëzit e tjerë. Është themeli për të fituar pikëpamjen e Zotit mbi njerëzit. Të fitosh pikëpamjen e Zotit për njerëzit do të thotë të kthesh një natyrë të rënë që ka rezultuar nga rënia, natyren e rënë e të mos pasurit këndvështrimin e Zotit për njerëzit.

Nëse arrijmë të bëjmë një themel besimi, gradualisht do të ndiejmë më shumë zemrën e Zotit. Ne mund ta ndiejmë atë kur Zoti i do njerëzit. Mund ta ndiejmë atë kur Zoti është i trishtuar me njerëzit. Ne mund të trashëgojmë disa nga mendimet e Zotit për njerëz të caktuar.

Themeli i Besimit dhe restaurimi i marrëdhënieve njerëzore

Themeli i besimit është themeli për të trashëguar dashurinë e Zotit për njerëzit. Sidoqoftë, është vetëm themeli. Ne na duhet akoma të investojmë në një marrëdhënie të mirë me njerëzit. Ne duhet të mësojmë të duam njerëzit duke u dhënë atyre, duke u kujdesur për ta, duke marrë përgjegjësi për ta. Ky investim në marrëdhënie të mira me njerëzit është një detyrë e pafund.

Në një pjesë të mëvonshme të këtij seminari ne do të hulumtojmë më shumë rreth kuptimit të Themelit të Besimit në lidhje me restaurimin e vetes dhe botës. Këtu është dhënë një hyrje e shkurtër.

Themeli i Besimit është faza e parë e rikthimit të vetes në gjendjen tonë origjinale. Faza e dytë dhe pasuese quhet Themelimi i Substancës. Themeli i Substancës do të thotë të bësh substanciale atë që u krijua në Themelin e Besimit.

Besimi i mirë mund të shprehet në shumë mënyra. Gjithmonë besimi duhet të shprehet. Besimi nuk mund të jetë diçka që mbahet vetëm në zemrat tona. Besimi në Zot ka nevojë të shprehet, sepse besimi në Zot do të thotë t'i afrohemi Zotit dhe kur i afrohemi Zotit, do të dëshirojmë të shprehim dëshirat e Zotit.

Dëshirat e Zotit janë për botën e natyrës, qeniet dhe gjërat e krijimit, që të përmbushin qëllimin origjinal për t'u bërë pjesë e botës ideale të Zotit. Të bëjm besimin tonë substancial mund të thotë se Zoti na kërkon të kultivojmë një copë tokë ose të ndërtojmë një shtëpi të këndshme, të kompozojmë një këngë të këndshme ose të bëjmë ndonjë gjë që e bën botën tonë më të mirë. Besimi ynë bëhet substancial në këtë mënyrë.

Mbi të gjitha, substancializimi i besimit tonë do të thotë të shprehim dashurinë e Zotit njerëzve të tjerë. Secili nga ne mund të jetë një figurë qendrore e besimit, dhe pasi të jemi një figurë qendrore e besimit në një fazë të caktuar, ne bëhemi figura qendrore e Themelit të Substancës. Kjo thjesht do të thotë se në momentin që kemi fituar një farë besimi te Zoti i mirë, natyrisht do t'ua shprehim këtë njerëzve të tjerë. Ne e bëjmë substancial dashurinë që është në zemrën tonë.

Në lidhje me njerëzit e tjerë, ne hasim sfida të reja. Ndonjëherë njerëzit e tjerë nuk kanë të njëjtin besim te Zoti. Kur kemi të bëjmë me njerëz të tillë, besimi ynë mund të testohet dhe të sfidohet. Themeli i Besimit (dashuria jonë për Zotin) dhe Themeli i Substancës (dashuria jonë për njerëzit) kanë një marrëdhënie ndërvarësie. Themeli i Besimit është burimi dhe frymëzimi. Themeli i Substancës jep konfirmimin dhe rezultatin. Rritja e këtyre dyve gjithmonë shkon së bashku. Ata përfitojnë reciprokisht nga njëri-tjetri dhe mund të sfidojnë njeri-tjetrin.

Personi që shkon përpara duke pasur besim te Zoti do të dëshirojë të ndajë besimin e tij dhe të shprehë frymëzimet e tij. Personi që merr mund të frymëzohet, por gjithashtu mund të jetë rezistent apo edhe rebel. Besimi në Zot mund të kapërcejë të gjitha këto, por ndonjëherë vetëm pas periudhave të gjata vështirësish dhe shërbimi të vazhdueshëm të personit tjetër.

Kur dashuria nuk pranohet...

Ndonjëherë personi që së pari bëri një Themelin e Besimit, refuzohet nga njerëzit e tjerë. Dashuria e shprehur nuk pranohet. Do të thotë që Themeli i Substancës nuk është bërë. Çfarë pasojash mund të ketë kjo për Themelin e Besimit?

Në shumë raste kjo mund të nënkuptojë që ky Themel i Besimit duhet të rindërtohet. Një Themel Besimi nuk është kurrë çështje individuale. Themeli i Besimit të një personi fillohet gjithmonë nga Zoti, jo nga qenia njerëzore. Qenia njerëzore që bën themelin e besimit i përgjigjet Zotit. Synimi i Zotit për t'i kërkuar një personi të krijojë besim nuk është vetëm ta shpëtojë atë individ, por edhe t'i ndihmojë të tjerët të rrisin dashurinë e tyre për Zotin. Kur ky qëllim nuk mund të përmbushet, duhet të bëhet një Themel i ri i Besimit. Është e mundur që njerëzit e rinj duhet të gjenden për të krijuar një Themel të Substancës.

Në gjuhën e përbashkët kjo do të thotë që një figurë e tillë qendrore e besimit që u refuzua do të duhet të kalojë nëpër beteja dhe tundime të reja, duhet të rigjallërojë vendosmërinë e tij ose të saj dhe të gjejë mënyra dhe drejtime të reja për të shprehur dashurinë e Zotit ndaj njerëzve.

Earth Drum Sacred Spirit, this is a temporary file, will be replaced by a podcast:


Detyra

Detyrat janë veprimtari fakultative që mund të ndihmojnë të arrish një kuptim më të thellë të temës të ketij seksioni të seminarit.
  1. Mundohuni të gjeni paralele midis situatave të jetës së dy figurave qendrore të njohura, për shembull Jezusi dhe Gjon Pagëzori, ose Jakobi dhe Esau, me situatat e jetës të vetes dhe një personi për të cilin keni qenë përgjegjës të kaloni themelin tuaj të besimit.

Për lexim të mëtejshëm

Artikuj të tjerë në ERW që kanë të bëjnë me përmbajtjen e këtij seksioni të seminarit.

Çfarë duhet të mbash mend

  1. Themeli i besimit është gjithashtu themeli për të dashur njerëzit e tjerë. Është themeli për të fituar pikëpamjen e Zotit mbi njerëzit.
  2. Themeli i Besimit është faza e parë e rikthimit të vetes në gjendjen tonë origjinale. Faza e dytë dhe pasuese quhet Themelimi i Substancës. Themeli i Substancës do të thotë të bësh substanciale atë që u krijua në Themelin e Besimit.
  3. Themeli i Besimit (dashuria jonë për Zotin) dhe Themeli i Substancës (dashuria jonë për njerëzit) kanë një marrëdhënie të ndërvarësisë. Themeli i Besimit është burimi dhe frymëzimi. Themeli i Substancës jep konfirmimin dhe rezultatin.
  4. Themeli i Besimit të një personi fillohet gjithnjë nga Zoti, jo nga qenia njerëzore.
  5. Një figurë qendrore e besimit që u refuzua do të duhet të kalojë nëpër beteja dhe tundime të reja, duhet të rigjallërojë vendosmërinë e tij ose të saj dhe të gjejë mënyra dhe drejtime të reja për të shprehur dashurinë e Zotit ndaj njerëzve.

Kthehu mbrapa

Seksioni tjetër

Komente

You need to be logged into your Facebook account to post comments