10 Udhëzime për biznesin

From eagle-rock.org
)
This page is part of an ERW course, Principles of economic restoration. By John Eagles, January 26, 1987.
This is a translation into Albanian by Mario, from the English article 10 Guidelines for business by John Eagles.

1. MOS U FUT NË BORXH ME ASNJË.

2. TË NDËRTOSH NJË BIZNES ËSHTË RESTAURIM. RESTAURIMI ËSHTË RIKRIJIM. PRANDAJ, NDËRTIMI I NJË BIZNESI ËSHTË NJE PROCES KRIJUES.

3. I GJITHË RESTAURIMI NDODH NËPËRMJET KORRIGJIMIT. KORRIGJIMI BËHET DUKE SAKRIFIKUAR VETEN TËNDE PËR TË TJERET, PËGJATE NJË PERIUDHE TË CAKTUAR KOHE, DHE DUKE PËRMBUSHUR NJË NUMËR.

4. BIZNESI ËSHTË TË KRIJOSH KRIJIM. NJERIU ËSHTË QENDRA E KRJIMIT. ZOTI ËSHTË QENDRA E NJERIUT.

5. ASGJË NUK MUND TË REALIZOHET PA BESIM.

6. BIZNESI YT ËSHTË SË PARI PËR ZOTIN, SË DYTI PËR NJERËZIMIN. TI BËHESH AUTOMATIKISHT PJESË E KËSAJ.

7. BIZNESI KA NJË ASPEKT TE DUKSHËM, ASPEKTIN FIZIK DHE NJË ASPEKT TË PADUKSHËM, ASPEKTIN SHPIRTËROR. ASPEKTI SHPIRTËROR ËSHTË SUBJEKT.

8. TI PRODHON DHE SHET NJE PRODUKT NË MËNYRË QË TË SHËRBESH, JO PËR TË FITUAR. QË DO TË THOTË: PËRQËNDROHU TEK DHËNIA, JO TEK MARRJA.

9. NËSE NUK FITON, NUK MUND TË SHËRBESH.

10. BIZNESI YT ËSHTË NJË OFRIM PËR ZOTIN.